בחור עם כתר של בלונים Young man with balloon crown
Aerial view of boy and girl on swing מבט מאוויר בחור ובחורה על נדנדה
בחורה מחזיקה ילד בבריכה Girl holding young boy in a pool

Thank you for your donation!

THANKS TO YOU, ADI’s children with multiple disabilities and complex medical issues will continue to receive the care, support and opportunities they need to reach their greatest potentials and live high-quality and fulfilling lives.

!תודה על תרומתך

תודה לך, ילדי עדי עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובעיות רפואיות מורכבות ימשיכו לקבל את הטיפול, התמיכה וההזדמנויות הדרושות להם בכדי להגיע לפוטנציאל הגדול ביותר שלהם ולחיות חיים באיכות גבוהה ומאושרת.
קבלת פטור מס לפי סעיף 46 תשלח בהקדם.

ילדה עם רעשן Young girl with a maraca
Boy in wheelchair with volunteer בחור הכסא גלגלים עם מתנדבת
Child sitting on table of boy's wheelchair ילד יושב על שולחן של כסא גלגלים עם בחור

Search

עדי ירושלים